+ 48 12 252 09 10 infolinia@wygodaactive.pl
+ 48 12 252 09 10 infolinia@wygodaactive.pl

SZKOLENIE NA STOPIEŃ ŻEGLARZA JACHTOWEGO

WYGODA ACTIVE WITA WSZYSTKICH KURSANTÓW KTÓRZY PO ZAKOŃCZENIU REJSU PRZYSTAPIA DO EGZAMINU NA STOPIEŃ ŻEGLARZA JACHTOWEGO

Jak to zrobić?? przeczytaj poniżej

 

Kurs żeglarski obejmuje całościowe szkolenie praktyczne i teoretyczne zakończone egzaminem na patent. Przed kursem uczestnicy muszą samodzielnie opanować część zagadnień teoretycznych z materiałów wskazanych przez organizatora.  Kurs kończy się egzaminem na patent.

ŻEGLARZ JACHTOWY – patent żeglarski uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych:
* po wodach śródlądowych
* o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu w porze dziennej.

Dopłata za kurs na patent żeglarza jachtowego to kwota 390zł

Procedury zgłoszeniowe do przeprowadzenia Kursu Żeglarskiego zakończonego Egzaminem na Patent Żeglarza Jachtowego.

1. Po otwarciu sprzedaży rejsów na stronie internetowej

www.wygoda.ski/wczasy
www.wygodaactive.pl/zeglarstwo

należy wybrać konkretny termin rejsu na którym przewidziane jest szkolenie i dokonać stosownego zakupu oferty. Podczas etapu zakładania rezerwacji na stronie www.wygoda.ski/wczasy należy zadeklarować chęć udziału w SZKOLENIU NA STOPIEŃ ŻEGLARZA JACHTOWEGO w kwocie 390zł, wybierając odpowiedni składnik .
Będzie on świadczył o chęci uczestnictwa w wykładach i zajęciach praktycznych przygotowujących do egzaminu na patent Żeglarza Jachtowego.

Po zgłoszeniu otrzymacie państwo link do materiałów szkoleniowych z które trzeba przestudiować przed rejsem.

2. Jeżeli będziemy mieli Wasze potwierdzenia uczestnictwa, zgłosimy do Polskiego Związku Żeglarskiego chęć przeprowadzenia egzaminu w wyznaczonym czasie i miejscu, co spowoduje pojawienie się tak opisanego terminu na stronie PZŻ.

O, tak zwanym, otwarciu terminu zostaniecie Państwo powiadomieni drogą mailową.

Zapisy i stosowne opłaty (250 złotych za osoby dorosłe, 125 złotych za osoby uczące się w wieku do 26 lat) należy dokonać przez stronę PZŻ. Postępować według wskazówek pojawiających się na stronie:

https://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/jak-przystapic-do-egzaminu-na-patent-zeglarza-jachtowego/

3. Po przyjeździe do Mikołajek po zebraniu organizacyjnym, wszyscy uczestnicy szkolenia żeglarskiego zostają na miejscu, zweryfikujemy dokumenty potrzebne do przeprowadzenia egzaminu. W razie jakichś braków będziemy jeszcze mieć czas na ich uzupełnienie

 

Jak przystąpić do egzaminu na patent żeglarza jachtowego?

Aby móc przystąpić do egzaminu na patent żeglarza jachtowego należy:
* ukończyć 14 rok życia,
*  zapisać się na egzamin poprzez system rejestracji na egzaminy na stronie Polskiego Związku Żeglarskiego, nie później niż 12 godzin przed rozpoczęciem egzaminu, (procedura opisana powyżej),
* wnieść opłatę za pomocą serwisu Dotpay, płatności elektronicznej lub przelewem bankowym na konto wskazane w systemie /w przypadku płatności za pomocą serwisu Dotpay należy wybrać bank, w którym posiadacie Państwo rachunek; następnie należy postępować zgodnie z komunikatami widocznymi na ekranie; w przypadku płatności elektronicznej lub przelewu bankowego należy wybrać opcję „Mam rachunek w innym banku” i przejść do „Przelew przekaz bankowy”.

Płatność należy wnieść nie później niż 12 godzin przed rozpoczęciem egzaminu.

Podczas egzaminu należy przedstawić komisji egzaminacyjnej następujące dokumenty:

* dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /np. dowód osobisty/,
* dokument potwierdzający upoważniającego do skorzystania ze zniżki 50% za egzamin – dotyczy uczniów i studentów poniżej 26 roku życia z ważną legitymacją, ( + ksero dokumentu),
* kopia dowodu wpłaty za egzamin /np. wydruk przelewu elektronicznego, polecenie przelewu z poczty,
* w przypadku osób niepełnoletnich – zgoda rodziców na udział w Egzaminie dostępna na stronie PZŻ, (patrz w dalszej części opracowania).

 

JAK WYGLĄDA PRZEBIEG EGZAMINU:

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru. Test zawiera 75 pytań, czas na jego wypełnienie – 90 minut. Pozytywny wynik to 65 prawidłowych odpowiedzi.

Część praktyczna obejmuje wykonanie wybranych przez komisję elementów manewrowych określonych indywidualnie dla każdego zdającego. Trzeba wykonać poprawnie wszystkie wskazane manewry. Dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu.

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części.

A co później??

Jak uzyskać dokument i kto wystawia patent??

Do wystawienia patentu po zdanym egzaminie należy zebrać następujące dokumenty i wysłać do Polskiego Związku Żeglarskiego:

  1. wygenerowany elektronicznie wniosek o wydanie patentu żeglarskiego ( na stronie internetowej Polskiego Związku Żeglarskiego https://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/zeglarz-jachtowy/ ),
    W zakładce Wygeneruj Wniosek
  2. zaświadczenie o zdaniu egzaminu wystawione przez komisję egzaminacyjną (oryginał);
  3. w przypadku osoby małoletniej pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej;
  4. zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
  5. dowód opłaty w wysokości 50 zł (25 zł – uczniowie i studenci do 26. roku życia) – opłaty można dokonać przez system dotpay lub przelewem na numer konta, który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku;
  6. kserokopię dokumentu upoważniającego do zniżki (uczniowie i studenci) – ważna legitymacja szkolna/studencka.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy przesłać lub dostarczyć osobiście do biura Polskiego Związku Żeglarskiego na adres:

Polski Związek Żeglarski
al. Ks. J. Poniatowskiego 1,
03-901 Warszawa

Zobacz oferty wyjazdów podczas których możesz zdobyć patent żeglarza jachtowego