SZKOLENIE NA STOPIEŃ ŻEGLARZA JACHTOWEGO

WYGODA ACTIVE WITA WSZYSTKICH KURSANTÓW KTÓRZY PO ZAKOŃCZENIU REJSU PRZYSTAPIĄ DO EGZAMINU NA STOPIEŃ ŻEGLARZA JACHTOWEGO

Jak to zrobić?? przeczytaj poniżej

 

Kurs żeglarski obejmuje całościowe szkolenie praktyczne i teoretyczne zakończone egzaminem na patent. Przed kursem uczestnicy muszą samodzielnie opanować część zagadnień teoretycznych z materiałów wskazanych przez organizatora.  Kurs kończy się egzaminem na patent.

ŻEGLARZ JACHTOWY – patent żeglarski uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych:
* po wodach śródlądowych
* o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu w porze dziennej.

Procedury zgłoszeniowe do przeprowadzenia Kursu Żeglarskiego zakończonego Egzaminem na Patent Żeglarza Jachtowego.

1. Po otwarciu sprzedaży rejsów na stronie internetowej

www.wygoda.ski/wczasy
www.wygodaactive.pl/zeglarstwo

Należy wybrać konkretny termin rejsu i dokonać stosownego zakupu oferty.

Po zgłoszeniu otrzymacie państwo link do materiałów szkoleniowych z które trzeba przestudiować przed rejsem.

2. Jeżeli będziemy mieli Wasze potwierdzenia uczestnictwa, zgłosimy do Polskiego Związku Żeglarskiego chęć przeprowadzenia egzaminu w wyznaczonym czasie i miejscu, co spowoduje pojawienie się tak opisanego terminu na stronie PZŻ.

O, tak zwanym, otwarciu terminu zostaniecie Państwo powiadomieni drogą mailową.

Zapisy i stosowne opłaty (250 złotych za osoby dorosłe, 125 złotych za osoby uczące się w wieku do 26 lat) należy dokonać przez stronę PZŻ. Postępować według wskazówek pojawiających się na stronie:

https://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/jak-przystapic-do-egzaminu-na-patent-zeglarza-jachtowego/

3. Po przyjeździe do Mikołajek po zebraniu organizacyjnym, wszyscy uczestnicy szkolenia żeglarskiego zostają na miejscu, zweryfikujemy dokumenty potrzebne do przeprowadzenia egzaminu. W razie jakichś braków będziemy jeszcze mieć czas na ich uzupełnienie

Plan Wykładów

Wykład 1Sobota - godzina 10:00-12:00 (zobacz szczegóły)

Budowa i obsługa jachtu:

 • nazewnictwo podstawowych części składowych jachtu śródlądowego,
 • zasady bezpiecznego posługiwania się instalacjami jachtowymi,
 • zasady eksploatacji jachtowego silnika przyczepnego.

Wykład 2Sobota - godzina 12:30-14:30 (zobacz szczegóły)

Teoria żeglowania:

 • wiatr rzeczywisty i pozorny,
 • kursy jachtu względem wiatru,
 • siły działające na jacht,
 • zawietrzność i nawietrzność,
 • współpraca żagli,
 • działanie steru,
 • stateczność jachtu.

Teoria manewrowania:

 • zasady wykonywania manewrów żeglarskich,
 • umiejętność planowania i wyboru drogi jachtu (halsowanie).

Wykład 3Sobota - godzina 16:00-17:00 (zobacz szczegóły)

Ratownictwo:

 • środki bezpieczeństwa i sposoby posługiwania się nimi,
 • zasady zachowania się po wywrotce jachtu,
 • wiadomości o ratownictwie na wodach śródlądowych,
 • podstawowe informacje o ratownictwie na wodach morskich:
 • Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR),
 • ratownictwo brzegowe,
 • Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne,
 • podstawy pomocy przedmedycznej w najczęściej występujących obrażeniach na jachcie w czasie rejsów,
 • żegluga w niebezpiecznych warunkach.

Podstawowe zasady ochrony wodnego środowiska naturalnego.

Wykład 4Niedziela - godzina 10:00-12:00 (zobacz szczegóły)

Nawigacja i Locja:

 • oznakowanie śródlądowego szlaku żeglugowego,
 • żegluga na rzece,
 • elementarne informacje o budowlach hydrotechnicznych – śluza, jaz,
 • elementarne wiadomości o:
  – oznakowaniu nawigacyjnym wód morskich (system IALA),
  – księgach locji,
  – spisach świateł i sygnałów nawigacyjnych,
  – mapach morskich.

Meteorologia:

 • podstawowe wiadomości o wiatrach – znajomość skali Beauforte’a,
 • podstawowa znajomość wybranych zjawisk meteorologicznych,
 • niebezpieczne dla żeglarzy zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
 • znajomość meteorologii w zakresie rozumienia komunikatów meteorologicznych w mediach,
 • podstawowa umiejętność uzyskiwania prognoz pogody.

Wykład 5Niedziela - godzina 12:30-14:30 (zobacz szczegóły)

Przepisy:

 • wybrane przepisy żeglugowe obowiązujące na śródlądowych drogach wodnych odnoszące się do żeglugi jachtowej:
  – rodzaje patentów żeglarskich i uprawnienia z nimi związane,
  – prawo drogi,
  – sygnały wzrokowe i dźwiękowe,
  – sygnały wzywania pomocy,
  – znaki żeglugowe,
  – wypadki i awarie – zasady postępowania,
  – elementarne wiadomości o przepisach obowiązujących na wodach morskich, przepisy portowe,

Etykieta jachtowa:

 • zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie.

Wykład 6Niedziela - godzina 16:00-17:00 (zobacz szczegóły)

Analiza przerobionego materiału – pytania i odpowiedzi.

Plan Zajęć Praktycznych
Nie rozpisujemy zajęć praktycznych na konkretne dni rejsu z zasadniczo prostej przyczyny. W trakcie jego trwania będą dni wietrzne i wtedy będziemy trenować przewidziane programem manewry pod żaglami, oraz te z mniejszą ilością wiatru, gdzie puścimy w ruch silnik i będziemy trenować manewry na silniku.

Eksploatacja jachtu śródlądowego. (zobacz szczegóły)

 • taklowanie jachtu, klar jachtu,
  – taklowanie jachtu to po prostu przygotowanie go do rejsu, ma mniejszych jachtach żagle,
  bomy, szoty i talie nie są na jachtach stale, trzeba cały osprzęt przynieść z żaglowni i
  odpowiednio zamocować,
  na większych rozpiąć pokrowiec grota, złożyć stolik kokpitu, przygotować szot grota, szoty
  foka, tak żeby jacht był gotowy do żeglugi,
  – klar na jachcie to po prostu porządek, ten po zacumowanie w porcie nazywamy klarem
  postojowym,
 • obsługa żagli, osprzętu i podstawowych urządzeń na jachcie,
  – każdy członek załogi musi umieć obsługiwać żagle i pozostały osprzęt jachtu, na
  stanowiskach będziemy się wymieniać w taki sposób żeby każdy miał okazję sprawdzić się
  na wszystkich stanowiskach manewrowych, stojący za sterem jest prowadzącym jacht i ma
  prawo obsadzić te stanowiska wg. swojego uznania
 • zasady cumowania jachtu,
 • umiejętność wiosłowania,
 • obsługa silnika zaburtowego,
 • umiejętność sprawdzenia stanu technicznego jachtu żaglowego.

 

Prace bosmańskie. (zobacz szczegóły)

 • umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich,
 • podstawowe naprawy jachtu i osprzętu.

Umiejętność wykonania następujących manewrów jachtem typu slup pod żaglami. (zobacz szczegóły)

 • manewry podstawowe:
  – zwrot przez sztag,
  – zwrot przez rufę,
  – odejście od nabrzeża,
  – dojście do nabrzeża,
  – alarm „człowiek za burtą”.
 • manewry dodatkowe:
  – stawanie w dryf,
  – dojście do boi,
  – odejście od boi,
  – stawanie na kotwicy,
  – zejście z kotwicy.

Umiejętność wykonywanie następujących manewrów jachtem żaglowym na silniku. (zobacz szczegóły)

 • manewry podstawowe:
  – odejście od nabrzeża,
  – dojście do nabrzeża.
 • manewry dodatkowe:
  – dojście do boi,
  – odejście od boi,
  – holowanie pojedynczego jachtu.

Obrót lub przesunięcie jachtu przy pomoście, praca cumami.

 

Jak przystąpić do egzaminu na patent żeglarza jachtowego?

Aby móc przystąpić do egzaminu na patent żeglarza jachtowego należy:
* ukończyć 14 rok życia,
*  zapisać się na egzamin poprzez system rejestracji na egzaminy na stronie Polskiego Związku Żeglarskiego, nie później niż 12 godzin przed rozpoczęciem egzaminu, (procedura opisana powyżej),
* wnieść opłatę za pomocą serwisu Dotpay, płatności elektronicznej lub przelewem bankowym na konto wskazane w systemie /w przypadku płatności za pomocą serwisu Dotpay należy wybrać bank, w którym posiadacie Państwo rachunek; następnie należy postępować zgodnie z komunikatami widocznymi na ekranie; w przypadku płatności elektronicznej lub przelewu bankowego należy wybrać opcję „Mam rachunek w innym banku” i przejść do „Przelew przekaz bankowy”.

Płatność należy wnieść nie później niż 12 godzin przed rozpoczęciem egzaminu.

Podczas egzaminu należy przedstawić komisji egzaminacyjnej następujące dokumenty:

* dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /np. dowód osobisty/,
* dokument potwierdzający upoważniającego do skorzystania ze zniżki 50% za egzamin – dotyczy uczniów i studentów poniżej 26 roku życia z ważną legitymacją, ( + ksero dokumentu),
* kopia dowodu wpłaty za egzamin /np. wydruk przelewu elektronicznego, polecenie przelewu z poczty,
* w przypadku osób niepełnoletnich – zgoda rodziców na udział w Egzaminie dostępna na stronie PZŻ, (patrz w dalszej części opracowania).

 

JAK WYGLĄDA PRZEBIEG EGZAMINU:

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru. Test zawiera 75 pytań, czas na jego wypełnienie – 90 minut. Pozytywny wynik to 65 prawidłowych odpowiedzi.

Część praktyczna obejmuje wykonanie wybranych przez komisję elementów manewrowych określonych indywidualnie dla każdego zdającego. Trzeba wykonać poprawnie wszystkie wskazane manewry. Dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu.

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części.

A co później??

Jak uzyskać dokument i kto wystawia patent??

Do wystawienia patentu po zdanym egzaminie należy zebrać następujące dokumenty i wysłać do Polskiego Związku Żeglarskiego:

 1. wygenerowany elektronicznie wniosek o wydanie patentu żeglarskiego ( na stronie internetowej Polskiego Związku Żeglarskiego https://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/zeglarz-jachtowy/ ),
  W zakładce Wygeneruj Wniosek
 2. zaświadczenie o zdaniu egzaminu wystawione przez komisję egzaminacyjną (oryginał);
 3. w przypadku osoby małoletniej pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej;
 4. zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
 5. dowód opłaty w wysokości 50 zł (25 zł – uczniowie i studenci do 26. roku życia) – opłaty można dokonać przez system dotpay lub przelewem na numer konta, który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku;
 6. kserokopię dokumentu upoważniającego do zniżki (uczniowie i studenci) – ważna legitymacja szkolna/studencka.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy przesłać lub dostarczyć osobiście do biura Polskiego Związku Żeglarskiego na adres:

Polski Związek Żeglarski
al. Ks. J. Poniatowskiego 1,
03-901 Warszawa

Zobacz oferty wyjazdów podczas których możesz zdobyć patent żeglarza jachtowego