+ 48 12 252 09 10 infolinia@wygodaactive.pl
+ 48 12 252 09 10 infolinia@wygodaactive.pl

Ubezpieczenie „BEZPIECZNE PODRÓŻE”

PAKIET PODSTAWOWY

w cenie wyjazdu
wyjazdy zagraniczne

PAKIET PODSTAWOWY

w cenie wyjazdu
imprezy w Polsce

REKOMENDOWANY

tylko 1,25 EUR/os./dzień
wyjazdy zagraniczne

PAKIET SUPER

tylko 2,5 EUR/os./dzień
wyjazdy zagraniczne

Wszyscy uczestnicy imprez organizowanych przez Wygoda Travel Sp. z o.o. (wyjazdy zagraniczne) ubezpieczeni są w ramach polisy zbiorowej w wariancie: PAKIET PODSTAWOWY – w Signal Iduna Polska TU S.A na kwotę:

 • do 12 000 EUR – KL (koszty leczenia, zakres obejmuje również wypadki związane z uprawianiem sportów extremalnych)
 • do 6 000 EUR – KR (koszty ratownictwa, zawiera się w KL)
 • 800 PLN – bagaż – sprawdź warunki
 • 10 000 PLN – NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków)
 • 10 000 EUR – OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym oraz w związku z amatorskim uprawianiem sportów i amatorskim uprawianiem  sportów zimowych)

Polisa obejmuje także:

 • ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych oraz Sars-Cov-1, Sars-Cov-2 z ich mutacjami, pomoc tłumacza podczas kontaktu z ubezpieczycielem, rozmowę telefoniczną z lekarzem w języku polskim, zdarzenia mające związek z prowadzeniem pojazdu mechanicznego gdy zawartość alkoholu w organizmie jest niższa niż 0,5‰ stężenia alkoholu we krwi – sprawdź warunki ubezpieczenia

OC w życiu prywatnym do 10 000 Euro.
Ubezpieczenie OC nie obejmuje 
szkód związanych z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka

Przy wyjeździe z własnym transportem (dojazd własny) – Klienci podróżujący dojazdem własnym są objęci ubezpieczeniem od godziny 00:00 w dniu rozpoczęcia pobytu w hotelu/apartamencie do godziny 23:59 w dniu zakończenia pobytu, wg dat wymienionych na Umowie – Zgłoszeniu. W tym czasie należy dotrzeć do miejsca zakwaterowania bądź Polski w drodze powrotnej. Jeśli planują Państwo dłuższą trasę dojazdu lub powrotu należy wykupić dodatkowe ubezpieczenia KL, NNW, Bagaż pokrywające ekstra dni podróży.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże – zatwierdzone uchwałą nr 4/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 31.01.2018 r. zmienione aneksem nr 1 z dnia 16.04.2020 r., aneksem nr 2 z dnia 08.05.2020 r. oraz Dokument Zawierający Informacje o Produkcie Ubezpieczeniowym. – pobierz

Instrukcja Postepowania dla Ubezpieczonych – dotyczy ubezpieczenia KL, NNW, bagaż – Signal Iduna – pobierz

Klauzula Informacyjna dotycząca Ochrony Danych Osobowych – SIGNAL IDUNA – pobierz

Zalecamy zabranie EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO. Karta EKUZ ułatwia załatwienie formalności związanych z ewentualną hospitalizacją za granicą kraju w przypadku leczenia w publicznych placówkach medycznych ale pamiętajmy, że karta EKUZ nie pokrywa wszystkich kosztów i nie pokrywa leczenia w prywatnych placówkach medycznych dlatego zalecamy rozszerzenie ubezpieczenia podstawowego.
Informacje na temat karty NFZ: 22 572 60 00 / www.nfz.gov.pl

Wszyscy uczestnicy imprez organizowanych przez Wygoda Travel Sp. z o.o. (wyjazdy organizowane w POLSCE) ubezpieczeni są w ramach polisy zbiorowej w wariancie: PAKIET PODSTAWOWY – w Signal Iduna Polska TU S.A na kwotę:

 • NNW 10 000 PLN
 • OC 20 000 PLN

Ten pakiet zawarty jest w cenie wyjazdu i obowiązuje wyłącznie przy realizacji imprez turystycznych w Polsce.

Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków z włączeniem uprawiania sportów zimowych, sportów wysokiego ryzyka oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże – zatwierdzone uchwałą nr 4/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 31.01.2018 r. zmienione aneksem nr 1 z dnia 16.04.2020 r., aneksem nr 2 z dnia 08.05.2020 r. oraz Dokument Zawierający Informacje o Produkcie Ubezpieczeniowym. – pobierz

Instrukcja Postepowania dla Ubezpieczonych – dotyczy ubezpieczenia KL, NNW, bagaż – Signal Iduna – pobierz

Klauzula Informacyjna dotycząca Ochrony Danych Osobowych – SIGNAL IDUNA – pobierz

Nie ryzykuj i wykup pełne ubezpieczenie. Sugerujemy rozszerzenie ubezpieczenia o PAKIET REKOMENDOWANY, który posiada dużo szerszy zakres assistance m.in. wyższe sumy ubezpieczenia, które uchronią przed sytuacją gdy suma ubezpieczenia podstawowego nie pokryje wszystkich kosztów związanych z leczeniem zagranicą. Ubezpieczenie podstawowe jest przygotowane na sumy minimalne i zakresem assistance podstawowym.

DLATEGO! polecamy PAKIET REKOMENDOWANY w Signal Iduna Polska TU S.A przygotowany specjalnie z myślą o naszych klientach. Ochrona na kwoty:

 • do 35 000 EUR – KL (koszty leczenia, zakres obejmuje również wypadki związane z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka)
 • do 6 000 EUR – KR (koszty ratownictwa zawarte w KL)
 • 1 000 PLN – bagaż – sprawdź warunki
 • 15 000 PLN – NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków)
 • 1 500 PLN – SS (sprzet sportowy)
 • 25 000 EUR – OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym oraz w związku z amatorskim uprawianiem sportów i amatorskim uprawianiem  sportów zimowych)

Ochroną ubezpieczeniową jest objęte również ryzyko zaostrzenia choroby przewlekłej.

Przy odpowiedzialności cywilnej tzw. OC w życiu prywatnym górna granica odpowiedzialności w Pakiecie Rekomendowanym wynosi 25 000 EUR. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego w życiu prywatnym podczas jego podróży za szkody na osobie i szkody rzeczowe wyrządzone osobom trzecim, do naprawienia których Ubezpieczony jest zobowiązany w myśl przepisów prawa kraju, w którym wyrządził szkodę.

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej SIGNAL IDUNA odpowiada za zdarzenia związane z Amatorskim Uprawianiem Sportów, a także, za zdarzenia powstałe w wyniku uprawiania Sportów Zimowych – sprawdź warunki.

W przypadku szkód będących następstwem Amatorskiego Uprawiania Sportu lub uprawiania Sportów Zimowych objętych umową ubezpieczenia odpowiedzialność SIGNAL IDUNA jest ograniczona do wysokości 50% sumy gwarancyjnej OC w zakresie szkód osobowych oraz do wysokości 25% sumy gwarancyjnej OC w zakresie szkód rzeczowych.

Przy wyjeździe z własnym transportem (dojazd własny) – Klienci podróżujący dojazdem własnym są objęci ubezpieczeniem od godziny 00:00 w dniu rozpoczęcia pobytu w hotelu/apartamencie do godziny 23:59 w dniu zakończenia pobytu, wg dat wymienionych na Umowie – Zgłoszeniu. W tym czasie należy dotrzeć do miejsca zakwaterowania bądź Polski w drodze powrotnej. Jeśli planują Państwo dłuższą trasę dojazdu lub powrotu należy wykupić dodatkowe ubezpieczenia KL, NNW, Bagaż pokrywające ekstra dni podróży.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże – zatwierdzone uchwałą nr 4/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 31.01.2018 r. zmienione aneksem nr 1 z dnia 16.04.2020 r., aneksem nr 2 z dnia 08.05.2020 r. oraz Dokument Zawierający Informacje o Produkcie Ubezpieczeniowym. – pobierz

Instrukcja Postepowania dla Ubezpieczonych – dotyczy ubezpieczenia KL, NNW, bagaż – Signal Iduna – pobierz

Klauzula Informacyjna dotycząca Ochrony Danych Osobowych – SIGNAL IDUNA – pobierz

Zalecamy zabranie EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO. Karta EKUZ ułatwia załatwienie formalności związanych z ewentualną hospitalizacją za granicą kraju w przypadku leczenia w publicznych placówkach medycznych ale pamiętajmy, że karta EKUZ nie pokrywa wszystkich kosztów i nie pokrywa leczenia w prywatnych placówkach medycznych dlatego zalecamy rozszerzenie ubezpieczenia podstawowego.
Informacje na temat karty NFZ: 22 572 60 00 / www.nfz.gov.pl

Nie ryzykuj i wykup pełne ubezpieczenie. Sugerujemy rozszerzenie ubezpieczenia o PAKIET SUPER, który posiada dużo szerszy zakres assistance m.in. wyższe sumy ubezpieczenia, które uchronią przed sytuacją gdy suma ubezpieczenia podstawowego nie pokryje wszystkich kosztów związanych z leczeniem zagranicą. Ubezpieczenie podstawowe jest przygotowane na sumy minimalne i zakresem assistance podstawowym.

DLATEGO! polecamy PAKIET SUPER w Signal Iduna Polska TU S.A przygotowany specjalnie z myślą o naszych klientach. Ochrona na kwoty:

 • do 100 000 EUR – KL (koszty leczenia, zakres obejmuje również wypadki związane z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka)
 • do 6 000 EUR – KR (koszty ratownictwa zawarte w KL)
 • 1 500 PLN – bagaż – sprawdź warunki
 • 30 000 PLN – NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków)
 • 1 500 PLN – SS (sprzęt sportowy)
 • 50 000 EUR – OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym oraz w związku z amatorskim uprawianiem sportów i amatorskim uprawianiem  sportów zimowych)

Ochroną ubezpieczeniową jest objęte również ryzyko zaostrzenia choroby przewlekłej.

Przy odpowiedzialności cywilnej tzw. OC w życiu prywatnym górna granica odpowiedzialności w Pakiecie SUPER wynosi 50 000 EUR. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego w życiu prywatnym podczas jego podróży za szkody na osobie i szkody rzeczowe wyrządzone osobom trzecim, do naprawienia których Ubezpieczony jest zobowiązany w myśl przepisów prawa kraju, w którym wyrządził szkodę.

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej SIGNAL IDUNA odpowiada za zdarzenia związane z Amatorskim Uprawianiem Sportów, a także, za zdarzenia powstałe w wyniku uprawiania Sportów Zimowych – sprawdź warunki.

W przypadku szkód będących następstwem Amatorskiego Uprawiania Sportu lub uprawiania Sportów Zimowych objętych umową ubezpieczenia odpowiedzialność SIGNAL IDUNA jest ograniczona do wysokości 50% sumy gwarancyjnej OC w zakresie szkód osobowych oraz do wysokości 25% sumy gwarancyjnej OC w zakresie szkód rzeczowych.

Przy wyjeździe z własnym transportem (dojazd własny) – Klienci podróżujący dojazdem własnym są objęci ubezpieczeniem od godziny 00:00 w dniu rozpoczęcia pobytu w hotelu/apartamencie do godziny 23:59 w dniu zakończenia pobytu, wg dat wymienionych na Umowie – Zgłoszeniu. W tym czasie należy dotrzeć do miejsca zakwaterowania bądź Polski w drodze powrotnej. Jeśli planują Państwo dłuższą trasę dojazdu lub powrotu należy wykupić dodatkowe ubezpieczenia KL, NNW, Bagaż pokrywające ekstra dni podróży.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże – zatwierdzone uchwałą nr 4/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 31.01.2018 r. zmienione aneksem nr 1 z dnia 16.04.2020 r., aneksem nr 2 z dnia 08.05.2020 r. oraz Dokument Zawierający Informacje o Produkcie Ubezpieczeniowym – pobierz

Instrukcja Postepowania dla Ubezpieczonych – dotyczy ubezpieczenia KL, NNW, bagaż – Signal Iduna – pobierz

Klauzula Informacyjna dotycząca Ochrony Danych Osobowych – SIGNAL IDUNA – pobierz

Zalecamy zabranie EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO. Karta EKUZ ułatwia załatwienie formalności związanych z ewentualną hospitalizacją za granicą kraju w przypadku leczenia w publicznych placówkach medycznych ale pamiętajmy, że karta EKUZ nie pokrywa wszystkich kosztów i nie pokrywa leczenia w prywatnych placówkach medycznych dlatego zalecamy rozszerzenie ubezpieczenia podstawowego.
Informacje na temat karty NFZ: 22 572 60 00 / www.nfz.gov.pl

Ważne informacje dotyczące ubezpieczenia

 • Ubezpieczenie podstawowe obejmuje m.in. wypadki, transport, leczenie szpitalne, ew. transport do kraju oraz OC. W przypadku wystąpienia szkody konieczna jest wyłącznie znajomość nr polisy (np. w szpitalu, w centrum alarmowym). Instrukcja postępowania w razie wystąpienie szkody jest przesyłana w wiadomościach e-mail przy potwierdzeniu rezerwacji.
 • Zgodnie z wymogami ustawy o turystyce biuro ma obowiązek ubezpieczenia wszystkich uczestników niezależnie od tego, czy posiadają już ew. inne ubezpieczenie. W przypadku zaistnienia szkody osoba poszkodowana zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o niej Centrum Alarmowego Ubezpieczyciela (tel: 0048 22 864 55 26, SMS: +48 661 000 888).
 • Zawierając umowę, uczestnik deklaruje, że stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie.
 • Numery telefonów centrum alarmowego oraz numer polisy uczestnicy wyjazdu mają odnotowany na voucherze. Od momentu zaistnienia szkody opiekę nad osobą ubezpieczoną przejmuje Ubezpieczyciel, który decyduje o leczeniu na miejscu lub transporcie (i jego rodzaju) do Polski po otrzymaniu stosownych dokumentów od lekarzy za granicą. Zapoznaj się z instrukcją postępowania.
 • Umowa Ubezpieczeniowa jest zawarta za pośrednictwem Wygoda Travel Sp. z o.o. na rzecz Klienta; stronami Umowy są: Klient i TU Signal Iduna. Wygoda Travel Sp. z o.o. nie pośredniczy pomiędzy Klientem a Ubezpieczycielem w rozwiązywaniu ew. sporów wynikłych przy realizacji Umowy Ubezpieczenia, nie ma także wpływu na decyzje dotyczące sposobów leczenia, transportu czy wypłaty odszkodowań.
 • Ubezpieczenie nie obejmuje m.in. osób będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W myśl Warunków Ubezpieczenia drobne wydatki związane z kosztami leczenia (np. zakup podstawowych lekarstw, do kwoty 100 EUR) ponosi klient a Ubezpieczyciel zwraca je po powrocie do kraju, na podstawie rachunków.
 • Wypłata odszkodowań przez Ubezpieczyciela oraz sfinansowanie kosztów leczenia uzależnione jest od spełnienia pewnych warunków, wyszczególnionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże.
 • Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są np. przypadki zajść pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, wypadki, do których doszło na skutek jazdy poza oznakowanymi trasami, oraz leczenie stomatologiczne. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże. Jego znajomość potwierdzają Państwo, podpisując formularz Umowy-Zgłoszenia.
 • Osoby starsze i nie w pełni zdrowe proszone są o konsultację z lekarzem przed podjęciem decyzji o wyjeździe.
 • Osoba ubezpieczona zwalnia lekarzy prowadzących leczenie ubezpieczonego z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej oraz zezwala na udostępnienie dokumentacji z przebiegu leczenia ubezpieczycielowi.
Więcej szczegółów na www.signal-iduna.pl lub poprzez kontakt bezpośredni z naszym biurem.